Archive for April, 2011

Hari Bumi, Di Manakah Kita?

Pada setiap tahun tanggal 22 April dunia akan menyambut Hari Bumi. Tema sambutan untuk tahun ini adalah “Berbilion Tindakan Hijau”. Meneliti tema ini, apa yang dimahukan sambutan kali ini ialah kempen-kempen memulihara dan memelihara alam sekitar yang dijana oleh badan-badan korporat, NGO mahupun secara individu yang boleh dilakukan dalam bentuk berbilion cara dan kaedah.

Di negara kita Malaysia setakat ini ada tiga program pemuliharaan alam sekitar untuk Hari Bumi 2011 iaitu Sambutan Air Terjun, sementara Kumpulan Pertubuhan Bukan Kerajaan Alam Sekitar Malaysia (MeNGO) turut juga mengadakan Mengo Green Hunt 2011.

Selain itu, Four Starwood Hotels and Resorts di Langkawi akan mengadakan mengadakan program menanam 1,0000 pokok di Sungai Bukit Hantu. Bagi pasukan Angkatan Tentera Darat (ATM) juga tidak ketinggalan menyertai program ini dengan menanam sebanyak 11,1111 batang pokok bakau di persisir pantai Kuala Sanglang, Kangar Perlis. Berangkat sama Raja Muda Perlis Tengku Syed Faizuddin Putra Jamalullail.

Jabatan Landskap Negara juga akan menyambut Hari Landskap Negara pada bulan Ogos. nanti.  Justru jabatan ini pastinya mengekalkan tradisi tahunannya iaitu kempen menanam dan pameran pelbagai aneka  pokok .

Bagi saya, kebanyakan program dan kempen yang diadakan hanyalah promosi perhubungan awam untuk selari dengan program yang dijayakan di seluruh dunia. Ia hanyalah program berkala dan tiada kelestarian dalam pemuliharaan alam sekitar secara berterusan. Apabila program dan kempen berakhir, tidak banyak pihak mahu berusaha untuk meneruskan kesinambungan supaya dapat berkekalan dan betul-betul `menjadi’. Apa pun, saya tidak mahu komen banyak mengenai program yang dilakukan, walaupun tiada berterusan tetapi sekurang-kurangnya mereka tetap melakukan sesuatu yang baik dan boleh dicontohi.

Justeru itu, apa yang ingin saya katakan ialah penglibatan jabatan dan peranan kita dalam memelihara dan memulihara alam sekitar dan menjaga BUMI yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini adalah selaras dengan Garis Panduan dan Piawaian Perancangan yang telah disediakan sebanyak 38 itu. Terdapat beberapa Garis Panduan dan Piawaian Perancangan ini yang seharusnya diterimapakai, digunapakai dan dikuatkuasakan. Perkara ini amat perlu dilaksanakan oleh Pihak Berkuasa Negeri (PBN), Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) bagi mengawal dan merancang pembangunan,  mahupun Jabatan-jabatan Teknikal dan juga pihak-pihak pemaju pastinya.

Dari penelitian dan pengamatan yang dijalankan masih terdapat banyak aktiviti pemusnahan alam sekitar, kerakusan tangan-tangan manusia di maya pada ini dan bencana tanah runtuh dan gelongsor di bukit-bukau, gunung-ganang dan persisiran pantai. Tetapi di manakah penguatkuasaan dan garis panduan ini digunapakai?.

Namun,  apa yang diharapkan agar semua yang terlibat sama ada badan-badan korporat, NGO mahupun secara individu memulakan kempen pemuliharaan secara berterusan.

Yang peliknya, ada usaha pemeliharaan yang dilakukan oleh individu secara senyap, dengan  perbelanjaan sendiri dan tidak pernah diberikan promosi oleh media. Namun usaha murni ini perlu dihargai dan dibantu. Usaha yang dilakukan tanpa mempromosikan diri ini berjaya dilakukan secara berterusan dan telah mencapai matlamatnya.

Jika mereka ini berjaya, kenapa mereka yang mempunyai bajet yang tinggi dan tajaan pihak korporat tidak boleh berjaya? Kenapa perlu dilakukan pada masa singkat sahaja. Adakah mahu popular dengan sekelip mata atau hanya untuk pelepasan?

Oleh itu, mulalah dari diri anda sendiri dan lakukan sekarang!

No comment »

RANCANGAN TEMPATAN PASIR PUTEH: AIR UNTUK BANDAR, KEPERLUAN DAN CABARAN

Hari Air Sedunia yang disambut pada 22 Mac setiap tahun adalah acara tahunan yang dianjurkan oleh Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) sejak 1993. Ia bertujuan membangkitkan kesedaran dan penglibatan semua lapisan masyarakat untuk penyelesaian kepada krisis air dunia. Idea ini telah dibangkitkan bersama “Millenium Development Goal” yang ditetapkan oleh PBB 18 tahun yang lalu. Bertepatan dengan tema rasmi Sambutan Hari Air Sedunia 2011 iaitu “Air Untuk Bandar: Keperluan dan Cabaran”  akan mengupaskan isu masalah bekalan air di Jajahan Pasir Puteh Negeri Kelantan dalam konteks perancangan Pelan Tempatan (Rancangan Tempatan Jajahan Pasir Puteh 2020 Negeri Kelantan) yang kini dalam proses penyediaan peringkat cadangan awal.

Sumber bekalan air untuk kegunaan domestik bagi Jajahan Pasir Puteh adalah melalui dua kategori sumber iaitu sungai dan air tandak (bukit). Empat loji rawatan air (LRA) yang membekalkan air bersih ke Jajahan Pasir Puteh. Pertamanya adalah loji rawatan air Wakaf Bunut yang mengambil sumber air dari Sungai Rasau, iaitu satu-satunya sungai di dalam Jajahan Pasir Puteh yang digunakan sebagai sumber air. Selain daripada itu, jajahan ini juga mendapat bekalan air daripada  sumber air tandak (bukit) iaitu program bekalan air Jeram Pasu dan bekalan air Bukit Yong.  Seterusnya Jajahan Pasir Puteh juga mendapat bekalan air dari loji rawatan air Merbau Chondong yang berada di Jajahan Machang.

Dari segi prasarana agihan bekalan air, adalah didapati bahawa pihak Air Kelantan Sdn. Bhd. (AKSB) mampu mengadakan rangkaian paip agihan bekalan air bersih ke kawasan di dalam Kawasan Rancangan Tempatan Jajahan Pasir Puteh. Namun begitu sekiranya terdapat gangguan pada LRA walaupun pada masa yang singkat maka ia mengambil masa yang lama untuk keadaan kembali pulih seperti sediakala. Keadaan ini adalah kerana air bersih yang dihasilkan tidak dapat disimpan di dalam tangki semaksima mungkin kerana air yang diproses akan terus digunakan. Tangki yang ada tidak dapat dimunafaatkan sepenuhnya. Tetapi dari segi penawaran dan keperluan bekalan, kuantiti air bersih yang dibekalkan oleh pihak AKSB sahaja yang menjadi isunya. Jika dilihat kepada rekabentuk semasa loji rawatan air Wakaf Bunut Loji ini direkabentuk 16 juta liter/ hari. Namun begitu pada masa kini operasinya hanya mampu setakat 9 juta liter / hari. Keadaan ini dilihat suatu kerugian  didalam keadaan kawasan jajahan ini yang tidak cukup bekalan air.

Antara Cadangan Awal dalam Pelan Rancangan Tempatan Jajahan Pasir untuk mengatasi Masalah Bekalan Air di Jajahan Pasir Puteh

Mengantikan paip jenis “asbestos simen” kepada jenis uPVC atau HDPE. Adalah dicadangkan untuk kawasan-kawasan yang mempunyai kandungan tanah masin yang tinggi seperti di Tok Bali, Cherang Ruku dan Gong Kedak pengunaan paip-paip uPVC dan HDPE adalah digalakkan untuk projek-projek baru yang akan datang. Menggantikan paip-paip retikulasi yang sediada dari jenis “asbestos simen” yang melebihi 20 tahun usia kepada jenis yang lebih tahan kebocoran seperti paip HDPE, uPVC dan Keluli Lembut (MS).

Pembaikan Muka Sauk (Intake) Loji Rawatan Air Wakaf Bunut.Pengambilan air (water extraction) di muka sauk LRA Wakaf Bunut di Sungai Rasau menghadapi masalah  disebabkan sungai berkenaan mengandungi kandungan pasir yang tinggi dan seterusnya merosakkan peralatan ‘intake’ tersebut, yang mana kerja-kerja mencuci  terpaksa dibuat hampir setiap hari. Pembinaan kompatmen (compartment) khas perlu dibina bagi mengelakkan kemasukkan pasir-pasirt tersebut ke kawasan ‘intake’ Seterusnya,pengawalan kualiti air juga perlu dikawal-selia terutamanya di kawasan-kawasan ‘water intake’ supaya tidak berlaku pencemaran termasuk pencerobohan.

Mengurangkan Kadar Air Yang Tidak Terakuan (NRW). Mengurangkan peratusan kadar kehilangan air yang tidak terakaun (NRW) dengan mengambil tindakan-tindakan segera ke atas kebocoran setelah penggantian paip-paip lama dan mengurangkan kejadian paip pecah serta kecurian air.

Cadangan Loji Rawatan Air Baru Semerak. Kajian ini mencadangkan sebuah loji air baru bagi kawasan perkhidmatan bekalan air untuk Semerak perlu dilaksanakan dengan butiran berikut:-Kapasiti : Sekitar 20 JLH, Lokasi ‘Intake’ : Sungai Semerak dan Kawasan perkhidmatan : Semerak, Tok Bali, Cheranng Ruku, Gong Kedak dan kawasan-kawasan yang berhampiran.Pelaksanaan loji rawatan air ini dapat mengurangkan penggantungan bekalan air bersih dari LRA Merbau Chondong yang terletak di Jajahan Machang dan loji ini dapat memberi tumpuan kepada agihan bekalan hanya untuk Jajahan Machang.

Cadangan Meningkatkan kapasiti Logi Rawatan Air Merbau Chondong. Alternatif cadangan ini pula perlu kepada kos pembangunan tambahan

Justeru, Rancangan Tempatan Jajahan Pasir Puteh telah menggariskan isu-isu dan prospek yang boleh dijadikan asas rujukan awal untuk membuat perancangan dan pembangunan di Jajahan Pasir Puteh menjelang 2020. Kajian Rancangan Tempatan Jajahan Pasir Puteh juga akan menterjemahkan dasar-dasar pembangunan peringkat nasional, negeri dan daerah sesuai dengan isu-isu dan prospek yang dikenalpasti dan sekaligus mewujukan persekitaran bandar dan desa yang mampan meliputi aspek ekonomi, sosial dan alam sekitar. Justeru kepada agensi teknikal dan pihak yang mempunyai kepentingan dalam penyediaan Rancangan Tempatan Jajahan Pasir Puteh, dialu-alukan untuk memberi ulasan, data dan maklumat serta cadangan sebagai input kepada Kajian Rancangan Tempatan Jajahan Pasir Puteh.

No comment »

Penglibatan JPBD dalam Pengurusan Risiko Gempa Bumi & Tsunami

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) telah membentangkan Memorandum Jemaah Menteri pada 29 Oktober 2010 mengenai Pelaksanaan Pelan Tindakan ke atas syor “Projek Kajian Bencana dan Risiko Gempa Bumi dan Tsunami”. Jemaah Menteri mengambil maklum, menimbang dan bersetuju ke atas pelaksanaan syor kajian tersebut dan mengarahkan MOSTI untuk mengambil tindakan.

Lanjutan daripada itu, MOSTI telah mengeluarkan surat arahan pada 24 November 2010 kepada beberapa  Kementerian termasuk KPKT untuk mengambil tindakan berkaitan –

Perkara 1 : Risiko Gempa Bumi
Perkara 2 : Risiko Tsunami
Perkara 3 : Pengurusan Risiko Gempa Bumi dan Tsunami

Jabatan Meteorologi Malaysia (JMM) bertindak sebagai agensi penyelaras bagi pelaksanaan Pelan Tindakan tersebut.

Berdasarkan pelan tindakan di dalam Memorandum Jemaah Menteri yang telah menentukan JPBD sebagai peneraju bagi –

Pengurusan Risiko Gempa Bumi dan Tsunami (Perkara 3) untuk skop (ii) “Kajian semula garis panduan dan prosedur mengenai pembangunan di kawasan-kawasan berisiko gempa bumi dan tsunami”.

Cadangan tindakan bagi Perkara 3(ii) adalah “perlu mengkaji semula garis panduan dan prosedur semasa yang digunapakai dalam pembangunan kawasan berisiko dengan mengambil kira zon-zon risiko gempa bumi dan tsunami.”

Peneraju : JPBD

Pelaksana Utama :

  1. Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia;
  2. Jabatan Kerja Raya;
  3. Jabatan Meteorologi Malaysia;
  4. Jabatan Pengairan dan Saliran; dan
  5. Majlis Keselamatan Negara.

Jabatan Meteorologi Malaysia mencadangkan mesyuarat pemantauan ke atas pelaksanan Pelan Tindakan ke atas syor Hasil Kajian Risiko Gempa Bumi dan Tsunami diadakan 3 bulan sekali. Hasil pemantauan akan dibentangkan dalam Jawatankuasa Antara Agensi Mengenai Gempa Bumi dan Tsunami yang dipengerusikan oleh KSU MOSTI.

Bagi melaksanakan perkara 3(ii), Rancangan Pemajuan yang disediakan oleh JPBD hendaklah mengambil kira kawasan risiko gempa bumi dan tsunami. Sehubungan itu, Rancangan Pemajuan yang melibatkan kawasan berpotensi menghadapi risiko gempa bumi dan tsunami perlulah dikaji semula dengan merangkumi peta-peta risiko geo-bencara berkaitan.

Mesyuarat Pagi pada 31 April 2011 telah memutuskan supaya Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan (BPP) bertanggungjawab mendapatkan pelan-pelan risiko gempa bumi dan tsunami untuk dijadikan rujukan kepada Pejabat Projek, Bahagian Rancangan Pembangunan bagi tujuan menyelaras pelan risiko ini di dalam Rancangan-rancangan Pemajuannya.

No comment »

Going green: Currently possible yet unpractical

Lately, there has been much fanfare about going ‘Green’ and this brought me back to May 2009 when I visited the Malaysia Energy Centre at Bangi, a newly opened Zero Energy Office initiated by the Ministry of Energy, Water and Communications (MEWC) to promote things that could be done in a building to save energy, be it domestic, business or factory. The visit to this building made me further appreciate an energy saving bulb. The government building, not surprisingly was equipt with all sorts of modern technology from beneath the floors where people walk to the roof top. To prove its point, the building had to make do with a variety of imported items since they are locally unavailable. I accepted this building is merely a showroom to prove that such technology works and it does so convincingly: deflected natural lighting lights up office space, solar energy supplies electricity and rain water recycled then put to good use. I was rather surprised that approval to install these green components did not take a long time and  not much queried by the approving authorities. Some of the techniques used have been available a long time but not optimized. Double glazing and cooling air vents were just some. After a short brief and visit to the exhibition corner to sample components used, there was a tour to the roof top to observe solar panels then back and see how energy was conserved.  I also saw how rain water was collected, routed and recycled. The trip was an eye opener and very educational. It was concluded that although the proof was in the pudding and the results tasted nice and encouraging,  MEWC admitted that until and unless the local construction industry comes up with the much needed components and at competitive prices, going green in the Malaysian building and construction industry is going  to be more of an academic exercise and an unattractive venture for the masses.

No comment »

Pantai Pengkalan Balak

Pantai Pengkalan Balak merupakan kesinambungan dari Pantai Tanjung Bidara. Pesisir pantainya yang luas ditambah dengan keindahan dan keunikan kampung-kampung nelayan menjadikan suasana persekitarannya amat damai dan permai.

Pantai yang popular dengan pelbagai bentuk chalet persendirian ini memberikan peluang kepada pengunjung dan pelancong untuk menginap dan menikmati suasananya yang permai pada sebelah malam. Para Pengunjung juga berpeluang menyaksikan kegirangan nelayan-nelayan yang pulang membawa hasil laut menjelang senja hari. Pengkalan Balak merupakan sebuah pantai yang terkenal bagi Negeri Melaka. Ianya terletak berdekatan dengan kem tentera, Kem Terendak. Pusat Bandar yang paling hampir ialah Bandar Masjid Tanah hanya terletak kira-kira 10km sahaja dari pantai tersebut.

Penempatan ini terdiri daripada 11 buah kampung tradisional dengan kebanyakan penduduknya bekerja sebagai petani dan nelayan.

Selain melancong, pengunjung juga berpeluang untuk melihat penyu karah, iaitu spesies penyu yang hampir pupus. Satu Pusat Pengurusan Penyu Jabatan Perikanan yang terletak di Padang Kemunting berperanan dalam menyelamat dan melindungi penyu karah ini. Pusat ini dikendalikan sepenuhnya oleh WWF Malaysia dengan kerjasama dari Jabatan Perikanan. Berdekatan pantai terdapat Kompleks Falak Al-Khawarizmi yang menempatkan Balai Cerap, Planetarium, Pusat Latihan Falak dan Balai Cerap Robotik.

No comment »