Archive for January, 2015

Majlis Salam Perpisahan

Assalamualaikum wrt. wbt. dan Salam Sejahtera,

BPKSP telah menganjurkan Majlis Salam Perpisahan pada 27 Januari 2015 bagi meraikan lima (5) orang pegawai dari Bahagian ini yang akan bertukar dan kenaikan pangkat. Mereka adalah:

1. Pn. Noor Ashikin binti Abd Rahman yang akan bertukar ke OSC Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ), Selangor.

2. En. Mohamad Fauzi bin Sofian yang akan bertukar ke OSC Majlis Daerah Machang (MDM), Kelantan.

3. En. Zul Aiman bin Mohd Salleh yang akan bertukar ke OSC Majlis Daerah Sik (MDS), Kedah.

4. En. Zulkifli bin Baharum yang telah bertukar ke Kementerian

5. Pn. Hjh. Salmiah binti Hashim yang telah mendapat kenaikan pangkat Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa (Kanan Tertinggi) J38 di Bahagian Perancangan Wilayah (BPW) berkuatkuasa.

 

Bahagian mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pegawai yang bertukar.

No comment »

Gotong Royong dan Amalan 5S

Assalamualaikum wrt. wbt. dan salam sejahtera.

Gotong royong bermaksud sama-sama mengerjakan sesuatu; saling membantu ketika membuat sesuatu. Gotong royong telah menjadi amalan masyarakat di Malaysia dan melahirkan semangat kejiranan dalam aspek bantu-membantu. Amalan gotong-royong di pejabat pula dijalankan setiap tahun bagi mengemaskini dan mencantikkan ruang pejabat agar dapat mewujudkan persekitaran tempat kerja yang berkualiti seperti bersih, kemas dan rapi.

Amalan 5S merupakan satu kaedah pengurusan yang dipelopori  oleh pihak industri di Jepun bagi mewujudkan persekitaran yang selesa, kemas dan selamat. Amalan 5S tersebut adalah Sisih, Susun, Sapu, Seragam dan Sentiasa Amal.

SISIH – bermaksud Menyisih barang-barang yang tidak perlu; mengasingkan dan melupuskan barang-barang yang tidak perlu di tempat kerja secara sistematik. Contohnya, membuang sampah atau barangan yang tidak berguna lagi.

SUSUN – bermaksud Kekemasan: Menyusun secara kemas dan sistematik, barang yang diperlukan supaya mudah diambil dan dikembalikan di tempat asal selepas digunakan. Contohnya, berupaya mendapatkan dokumen dalam tempoh 30 saat.

SAPU – bermaksud Pembersihan: membersihakan dan memeriksan tempat kerja secara terperinci supaya tiada debu atau kotoran di atas lantai, peralatan dan persekitaran tempat kerja. Contohnya, tanggungjawab harian bagi setiap individu untuk membersihkan ruang dan peralatan kerja masing-masing.

SERAGAM Keseragaman: Mewujudkan piawaian amalan terbaik di tempat kerja dan memastikan piawaian tersebut dipatuhi di samping memastikan tempat kerja itu bersih dan teratur sepanjang masa. Contohnya, ruang penyimpanan peralatan dan dokumen yang  jelas.

SENTIASA AMAL – bermaksud Displin: Melatih pekerja untuk mengamalkan 5S secara berterusan supaya menjadi tabiat dan budaya kerja organisasi dalam merealisasikan 5S. Contohnya, amalan harian 5S oleh kaki tangan di dalam pejabat.

Bahagian Perundangan dan Kawal Selia Perancangan (BPKSP) melalui Jawatankuasa Kebersihan dan Keindahan turut mengadakan program gotong-royong pejabat yang menjadi acara tahunan dan ini juga sebagai persediaan ke arah pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA (5S)) yang bakal dilaksanakan pada tahun ini. Ini akan mewujudkan persekitaran pejabat yang kondusif dan budaya kerja kreativiti dan inovatif. EKSA (5S) adalah penjenamaan kepada amalan 5S yang telah diamalkan sejak tahun 2010 lagi.

Gambar suasana dan persekitaran semasa program gotong royong 2015.

Gambar Gotong Royong upload

Sumber Rujukan:

1. Laman portal Pusat Rujukan Persuratan Melayu http://prpm.dbp.gov.my. Tarikh akses : 27 Januari 2015.

2. MAMPU (2010). Panduan Amalan 5S Sektor Awam. Putrajaya: MAMPU

No comment »

Balkoni Juga Perlu Kawasan Hijau

Anda minat bertaman? Tetapi tiada kawasan untuk bertaman?  Itu bukanlah alasan kepada penghuni rumah bertingkat untuk tidak memiliki sebuah taman atau ruang hijau di rumah mereka.  Amat jarang sekali sebuah rumah tidak dihiasi dengan tanaman.  Sekurang-kurangnya ada sepasu pokok bunga mawar diletakkan di penjuru rumah.  Pasti seronok andai tanaman berbunga yang kita tanam tumbuh segar menghijau. Lebih seronok bila dapat bersantai di balkoni sambil menikmati keceriaan warna-warna bunga dan menghirup udara segar.

Namun, ruang balkoni terutamanya struktur binaannya perlu diberi perhatian utama sebelum menzahirkan taman impian.  Ia bertujuan untuk memastikan dead load yang mampu ditanggung oleh struktur balkoni tersebut.  Bagi penghuni kondominium dan pangsapuri, pelbagai cara dan kaedah penanaman boleh digunakan seperti vertical garden, window box, walled pot dan pasu gantung yang berupaya menyeri dan menghidupkan ruangan sempit di balkoni anda.  Antara tanaman yang sesuai ditanam ialah Hydrangea macrophylla, Nephrolepis exaltata, Centratherum Punctatum, Rosa spp.dan Petunia spp.

Walaupun banyak kaedah penanaman boleh diaplikasi, bertaman di balkoni pasti berhadapan dengan beberapa cabaran terutamanya pada ketinggian tertentu kerana kekurangan oksigen dan kekuatan tiupan angin yang berbeza berbanding kawasan rendah.  Oleh itu, bertaman di balkoni ataupun memiliki mini kawasan hijau memerlukan penjagaan rapi baik dari aspek penyiraman, pembajaan dan juga pemangkasan. Bagaimanapun, selagi ia tidak mengganggu ketenteraman awam dan tiada perubahan besar kepada struktur kediaman, balkoni boleh diperindahkan mengikut cita rasa pemilik.

 

Balcony-Garden-Pots-512x340

 small-apartment-balcony-garden-with-beautiful-decorations-balcony-gardens-prove-no-space-or-small-for-plants-1024x716

Adaptasi Majalah LAMAN.

No comment »

Tren Migrasi Penduduk dan Implikasi Kepada Perancangan dan Pembangunan Bandar di Malaysia

Malaysia berkeluasan kira-kira 330,290 kilometer persegi dan mempunyai kepadatan penduduk seramai 71 orang setiap kilometer persegi. Pada tahun 2000, Selangor menduduki tangga teratas sebagai negeri yang mempunyai jumlah penduduk teramai di Malaysia iaitu seramai 4.2 juta orang diikuti Johor 2.7 juta dan Sabah 2.6 juta orang. Selain itu, Selangor mencatat peratus tertinggi antara negeri menerima migran masuk bagi tahun 2003-2004 (28.2%) dan 2006-2007 (16.4%). Pada tahun 2008 hingga 2009, Selangor menerima 9.9 peratus daripada sejumlah 168 ribu migran masuk di seluruh Malaysia. Migran tersebut adalah dari Kedah (8.9 ribu), Perak (6.5 ribu), W.P Kuala Lumpur (5.3 ribu) dan Kelantan (4.4 ribu). Kumpulan umur 15-34 tahun merupakan migran yang tertinggi dan peratusan migran wanita lebih tinggi berbanding lelaki. Keadaan ini disebabkan kecenderungan wanita berhijrah sama ada untuk melanjutkan pelajaran, peluang pekerjaan ataupun perkahwinan. Bumiputera (Melayu dan Bumiputera lain) mewakili 82.7 peratus daripada jumlah migran ini.

UPM SerdangPertumbuhan pesat ekonomi serta kewujudan Institusi Pengajian Tinggi (IPTA & IPTS) turut dikenalpasti antara faktor utama penduduk berhijrah masuk. Selain itu, faktor kedudukan geografi, peningkatan tahap perbandaran dari segi kemudahan infrastruktur dan utiliti serta kemudahan awam, kewujudan institusi kewangan utama, teknikal dan kesediaan sumber manusia turut menarik kepada pembukaan kawasan perindustrian dan perkhidmatan utama sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan terutamanya negeri Selangor.

Proton

Berdasarkan Rancangan Fizikal Negara Ke-2 (2010), kebanyakan bandar-bandar di negeri Selangor terletak di dalam Konurbasi Kuala Lumpur manakala  menurut DPN, 2006 pula terletak dalam Konurbasi Pertumbuhan Negara iaitu hierarki bandar tertinggi negara. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia pula, 5 daripada 10 buah bandar yang mempunyai populasi tertinggi di Malaysia pada tahun 2010 yang  terletak dalam negeri Selangor sepertimana  berikut:

1. Subang Jaya
2. Kuala Lumpur
3. Klang
4. Johor Bahru
5. Ampang Jaya
6. Ipoh
7. Shah Alam
8. Kuching
9. Petaling Jaya
10. Kota Bharu

Pelabuhan KlangDari perspektif pertumbuhan bandar, migrasi boleh memberi kesan positif atau negatif kepada aspek ekonomi, sosial dan juga persekitaran fizikal bandar. Kesan-kesan ini sekiranya tidak dirancang dan diurus dengan baik akan memberi impak yang besar kepada penduduk pada masa akan datang. Antara kesan positif migrasi penduduk ialah:

1. Menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dari segi penawaran modal sumber manusia kepada sektor industri dan perkhidmatan.
2. Mewujudkan ‘purchasing power’ yang menyokong kepada perkembangan aktiviti ekonomi dan perniagaan selain peningkatan pendapatan isi rumah.
3. Menarik minat pelaburan sekaligus meningkatkan daya saing bandar terutamanya dari segi perpindahan teknologi dan modal insan berkemahiran tinggi.
4. Kemudahan perbandaran dan infrastruktur bandar dapat digunakan secara optimum faedah dari kepadatan penduduk yang bertambah.

Antara kesan negatif migrasi penduduk  pula adalah:traffic jammed

1. Mewujudkan fenomena rebakan bandar yang menyebabkan pencerobohan kawasan pertanian utama dan KSAS kesan dari pembukaan kawasan pembangunan baru.
2. Peningkatan harga rumah dan hartanah yang memberi kesan negatif kepada golongan berpendapatan sederhana dan rendah.
3. Kesesakan lalulintas dan pencemaran alam sekitar serta keterbatasan ruang rekreasi dan sosial antara penduduk bandar.
4. Kewujudan masalah jenayah harta benda, keruntuhan institusi kekeluargaan, tekanan perasaan dan sebagainya kesan peningkatan kos sara hidup dan gaya hidup yang materialistik dan individualistik
5. Kewujudan golongan miskin bandar kesan peningkatan kos sara hidup yang tinggi.
6. Pertambahan bilangan pendatang asing tanpa izin yang mewujudkan konflik budaya, sosio-ekonomi dan keselamatan.

Migrasi tidak dapat dihalang kerana proses perbandaran akan terus menjadi magnet yang menarik migrasi penduduk masuk ke bandar. Walau bagaimanapun, mungkin sudah tiba masanya aspek keseimbangan antara proses urbanisasi (had pembangunan bandar) dan juga had tampungan penduduk sesebuah bandar dilihat semula bagi memastikan kemampuan sesebuah bandar untuk menampung populasi yang kian bertambah serta pengagihan kemudahan perbandaran dan infrastruktur secara optimum termasuk dalam penentuan hierarki bandar, sempadan bandar dan sebagainya. Ini kerana Malaysia bukannya sebuah negara yang mempunyai tanah yang luas lagi untuk pembangunan pada masa akan datang. Selain itu, keseimbangan wilayah dari segi tumpuan pembangunan perlu juga diambilkira bagi memastikan migrasi antara bandar-bandar dan luar bandar-bandar dapat diurus tidak memberi kesan negatif.

Sumber:

1. Jabatan Perangkaan Malaysia, 2000
2. Mohd Fadzil Abdul Rashid, Ishak Ab. Ghani, Migrasi dan Kemiskinan Bandar: Suatu Kajian Literatur
3. http://citylimits.org
4. http://www.hindawi.com

Bahagian Rancangan Fizikal Negara, JPBDSM

No comment »