Cadangan Pindaan Akta 172

Cadangan Pindaan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976¬† [Akta 172] telah berjaya dibentangkan oleh Y. Bhg. Dato’ Mohd Fadzil bin Hj. Mohd Khir dan diluluskan di Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Bil. 2/2011 pada 6 Mei 2011.¬†Seterusnya, Jabatan akan membentangkan Kertas Cadangan Pindaan Akta 172 ini kepada Jawatankuasa Perancang Negeri di antara bulan Mei hingga Jun 2011.¬†Sehubungan ini, Jabatan ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih atas segala input dan kerjasama yang telah diberikan oleh semua pihak dalam penyediaan Cadangan Pindaan Akta 172 ini.

  del.icio.us this!

2 Responses so far »

 1. 1

  maszuber said,

  May 27, 2011 @ 3:24 pm

  Tahniah!

 2. 2

  Bhg. Perundangan dan Kawal Selia Perancangan said,

  May 31, 2011 @ 12:16 pm

  Terima kasih.

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.