Seremban Sepintas Lalu

Negeri Sembilan terletak di dalam wilayah tengah bersama-sama Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Melaka. Selain itu, penerapan Konsep Kutub Pertumbuhan Negara, ‘Central Economic Region’ (CER) dan Konurbasi Kuala Lumpur di dalam Rancangan Fizikal Negara juga akan memberikan impak positif kepada Daerah Seremban. Kesan limpahan pembangunan dari Wilayah Lembah Klang sehingga ke Melaka bergabung dengan limpahan pembangunan dari Kutub Pertumbuhan Selatan Negara iaitu Negeri Johor terutamanya Wilayah Pembangunan Iskandar (WPI). Sebagai Ibu Negeri dan Pusat Pentadbiran Negeri Sembilan, Daerah Seremban mempunyai peranan dan merupakan titik tumpuan pembangunan dari aspek ekonomi dan fizikal.

Daerah Seremban bukan sahaja bersempadan dengan Daerah Jelebu dan Kuala Pilah di timur, Daerah Rembau di selatan, Daerah Port Dickson di barat, tetapi juga bersempadan dengan Negeri Selangor iaitu Daerah Sepang dan Hulu Langat di utara. Kedudukan Daerah Seremban yang strategik di dalam Konurbasi Kuala Lumpur dan berhampiran projek-projek mega berkepentingan nasional seperti pembangunan Cyberjaya, Putrajaya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) akan memberikan impak yang besar dan kukuh ke arah memesatkan lagi pembangunan daerah ini pada masa depan.

Tahap aksessibiliti seperti infrastruktur dan kemudahan seperti bekalan air, elektrik dan telekomunikasi yang setaraf di antara kedua negeri adalah penting bagi memastikan Wilayah Konurbasi Kuala Lumpur – Seremban ini membangun dengan seimbang dan bersepadu. Dengan pembangunan yang terancang dari semua negeri yang telibat akan menjayakan pembentukan satukonurbasi perbandaran yang berdaya saing dan menarik untuk menggalakkan kemasukan pelabur ke negara ini.

Kedudukan Daerah Seremban sebagai sebahagian Konurbasi Kuala Lumpur merupakan salah satu daripada kekuatan yang diperolehi oleh daerah ini. Ia merupakan pintu masuk utama selatan Konurbasi Kuala Lumpur dan Lembah Klang. Ia secara tidak langsung akan meningkatkan manfaat kepada Daerah Seremban. Selain itu, daerah ini juga terletak berhampiran dengan projek-projek mega berkepentingan nasional High Impact Projects seperti Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA), Pusat Pentadbiran Persekutuan Putrajaya dan Koridor Raya Multi Media di Cyberjaya. Kedudukan ini secara langsung akan memberikan kesan dan pengaruh terhadap corak pembangunan daerah ini.

  1. Peranan Seremban Sebagai Bandar Dormitori dan Satelit Kepada Lembah Klang

Daerah Seremban mampu menjadi Bandar Dormitori yang akan menyediakan tempat tinggal bagi orang ramai yang bekerja di Lembah Klang. Ini adalah kerana kedudukannya yang paling hampir dengan Lembah Klang. Selain itu, keadaan fizikal daerah ini juga menjadikan ia sebagai tumpuan pemaju untuk menyediakan tawaran perumahan yang mampu milik.

2.   Seremban Sebagai Pusat Kebudayaan Dan Warisan Negeri Beradat

Negeri Sembilan kaya dengan keunikan Adat Perpatih dan Budaya Minangkabau. Ia merupakan kekuatan dari aspek pelancongan yang perlu diberi penekanan.

3.   Tahap Aksessibiliti Yang Tinggi

Sistem perhubungan sedia ada, samaada melalui lebuhraya, jalanraya dan laluan rel (komuter) serta dengan pembinaan Lebuh Raya Kajang-Seremban (LEKAS) akan memberi impak pembangunan kepada Daerah Seremban. Dengan adanya laluan-laluan ini, ia akan meningkatkan tahap kemudahsampaian orang ramai dari mahupun ke kawasan Lembah Klang. Ia juga dapat meningkatkan tahap pergerakan inter dan intra daerah.

4.   Sumber Alam Semulajadi Yang Perlu Dipelihara

Hutan Simpan Galla yang terletak di bahagian utara dan barat Daerah Seremban berpotensi untuk dibangunkan sebagai Taman Wilayah. Ia adalah kawasan jajaran Hutan Simpan Lenggeng-Galla yang bersambung dengan Hutan Simpan Kenaboi, Berembun dan Angsi. Kepelbagaian flora dan fauna di hutan ini menjadikan ia sebagai satu aset semulajadi yang boleh digunakan sebagai satu tarikan pelancongan.

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.