Rancangan Pemajuan Dihasilkan Secara Inhouse

PPZT telah mengorak langkah dengan menghasilkan 3 RT secara inhouse iaitu RT Kuala Kangsar, RT Kerian dan RT Hilir Perak. Ketiga tiga RT ini dibuat secara smart partnership di mana sebahagian sektor akan dibuat oleh PPZT iaitu Gunatanah, GIS, Infrastruktur & Utiliti, Kawasan Lapang & Rekreasi dan SA manakala selebihnya akan dibuat oleh Perunding. Masa penyediaan juga telah dipendekkan daripada 18 bulan kpd 12 bulan.

Setakat ini pengalaman yg dilalui adalah amat memberangsangkan di mana kali ini PPZT sendiri telah merasai bagaimana sesuatu sektor itu dikaji dan disediakan. Satu pengalaman yg amat berharga bagi seorang Perancang Bandar.

Cuma di dalam penyediaan RT secara inhouse ini beban kerja PPZT semakin bertambah. Keperluan kpd bilangan staf dan peralatan juga semakin meningkat. Secara amnya bolehlah dirumuskan bahawa penyediaan RT secara inhouse adalah relevan dengan syarat mempunyai bilangan staf yang mahir adalah mencukupi, peruntukan kewangan yg menggalakkan dan fokus yg maksimum perlu diberikan. Apa kata anda?. Perlukah exercise spt ini dikekalkan atau berpatah balik kpd yg asal di mana kajian ini bulat bulat diserahkan kpd Perunding dan PPZT hanya sekadar pemantau dan pay master.

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.