Pemberian Geran RM10k kepada persatuan penduduk untuk aktiviti rondaan

Mengikut belanjawan 2013, YAB Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa sebanyak 4,025 Persatuan Penduduk yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan (ROS) akan diberikan geran berjumlah RM10,000 bagi menggalakkan aktiviti rondaan di kawasan kejiranan yang dilakukan persatuan terbabit. Tujuan pemberian geran ini adalah membantu mengurangkan jenayah dan mewujudkan bandar selamat. Apakah kriteria Persatuan Penduduk yang layak menerima geran tersebut?
a) Berdaftar dengan ROS;
b) Aktif / masih wujud
c) mempunyai guarded neighbourhood or gated community
d) mempunyai Rukun Tetangga

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.