Sistem Pemantauan Bandar Selamat

Sistem Pemantauan Bandar Selamat – SPBS merupakan satu transformasi ke atas Sistem Laporan Polis (PRS) PDRM yang telah diintegrasikan dengan elemen penandaan lokasi kejadian jenayah di atas peta digital secara online dengan menggunakan pelantar Sistem Maklumat Geografi (GIS) yang mempunyai koordinat. Sistem ini telah beroperasi pada 1 Januari 2011 dan digunapakai oleh 35 PBT dan 217 balai polis hotspot sehingga 2012.

Adakah anda pernah membuat laporan polis baru-baru ini? Bagaimana pengalaman anda semasa membuat laporan polis? Enquiry Officer di balai polis tanya tak lokasi kejadian jenayah?

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.