Latihan penggunaan QGIS untuk JPBD Negeri, 29-30.1.2013

Selaras dengan keputusan JPP, JPBD Sem. Malaysia pada bulan Julai, 2012, langkah untuk melatih wakil dari setiap JPBD Negeri dalam penggunaan Quantum GIS Bil.1/2013 telah barukini diadakan di Makmal Komputer Ibu Pejabat JPBD. Walau pun, terdapat peserta-peserta yang telah mahir dalam penggunaan perisian GIS berbayar, maklumbalas konsisten dari peserta-peserta adalah sama seperti peserta dari latihan-latihan QGIS dahulukala yakni penggunaan QGIS adalah lebih mudah dan mesra-pengguna menjadikannya perisian GIS yang mudah difahami dan cepat belajar tidak termasuk ianya adalah percuma dan menjimatkan kerajaan memperolehi perisian GIS.

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.