Pemasangan QGIS menggantikan perisian GIS tidak sah akan mula tidak lama lagi

Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan (JPP) JPBD Sem. Malaysia di Melaka pada Julai 2012 telah memutuskan “Jabatan menggunakan perisian QGIS bagi menggantikan perisian cetak rompak di JPBD Ibu Pejabat dan Pejabat Projek”. Tugas menggantikan perisian GIS cetak rompak tersebut terletak dengan STM sebagai penyelaras perkakasan ICT Jabatan. Bagaimana pun, memandangkan mereka dibeban dengan tugas kerja yang berat, kerjasama BMGN dimohon kerana mempunyai staf kumpulan F yang mahir dalam pengendalian kerja demikian. Perkara itu telah pun dipersetujui oleh BMGN dan akan melaksanakan tugas tersebut secara nationwide mengikut jadual seperti berikut:

PPZT:  7.3.2013
PPZS:  13-15.3.2013 (URP Melaka & URP Johor Bahru)
PPZU: 27.3.2012
PPZR: 29-30.4.2013 (URP Kota Bharu & URP Kuantan)

Selain dari itu, setiap wakil dari Pejabat Projek dan Bahagian juga telah diberi latihan penggunaan QGIS pada 24-27.7.2012 sebagai pelapis kepada Jabatan mengikut keputusan JPP, Julai 2012 supaya BMGN “Melatih lebih ramai berkaitan QGIS sebagai pelapis kepada Jabatan”.

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.