TAKLIMAT PELAKSANAAN PENILAIAN OUTCOME PROGRAM/PROJEK PEMBANGUNAN JPBD 2013


Anjuran : Unit Penyelarasan Projek
Tarikh: 6 hingga 7 Mac 2013
Tempat: Dewan Auditorium, Aras 1, Blok Tengah, Kementerian Kewangan Malaysia
Penceramah: Encik Mohd. Khidir, Timbalan Pengarah Bahagian Penilaian Outcome, ICU
Taklimat ini tertumpu kepada pemakluman dan penjelasan kepada Surat Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2012 – Garis Panduan Pengukuran Pencapaian Program/Projek Pembangunan Melalui Penilaian Outcome (Garis Panduan) yang menggantikan Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2005 bertajuk Garis Panduan Penilaian Program Pembangunan.

Tujuan taklimat ini diadakan bagi memantapkan lagi pemahaman tata cara penyediaan penilaian Outcome bagi program / projek pembangunan yang dilaksanakan dibawah Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT).

Terdapat 9 Laporan Outcome akan dibentangkan seperti berikut:

  1. Kajian Penilaian Outcome RT Majlis Perbandaran Kajang
  2. Kajian Penilaian Outcome RSN Melaka
  3. Kajian Penilaian Outcome RT Bagi Negeri Johor (RTD Kluang 2020 bagi Majlis Perbandaran Kluang, RTD Kluang 2020 bagi Majlis Daerah Simpang Renggam)
  4. Kajian Penilaian Outcome RSN Terengganu
  5. Kajian Penilaian Outcome RTD Dungun
  6. Kajian Penilaian Outcome RT Bagi Negeri Pahang (RTD Temerloh & RTD Bentong)
  7. Kajian Penilaian Outcome Pembangunan Teknologi Maklumat
  8. Kajian Penilaian Outcome Manual Pendakwaan di Bawah Seksyen 50 Akta 172
  9. Kajian Penilaian Outcome Sistem Pengkalan Data GIS JPBD
  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.