MAJLIS PERASMIAN PROJEK STRATEGI LAUTAN BIRU NEGARA 7 (NBOS-7) (MY BEAUTIFUL NEIGHBOURHOOD)

Strategi Lautan Biru Negara atau National Blue Ocean Strategy (NBOS) ialah satu program yang telah diperkenalkan oleh YAB Perdana Menteri yang memfokuskan kepada beberapa perkara iaitu:

  1. Penghasilan idea yang kreatif;
  2. Kolaborasi antara jabatan atau agensi;
  3. Memerlukan kos perbelanjaan yang minimum;
  4. Melaksanakan dengan segera;
  5. Meningkatkan sistem penyampaian kerajaan kepada rakyat; dan
  6. Hasilnya berimpak tinggi.
  7. KPKT bertanggungjawab melaksanakan NBOS 7 : My Beautiful Neighbourhood iaitu membaikpulih perumahan awam kos rendah yang dimiliki oleh kerajaan persekutuan, kerajaan negeri atau PBT. Semua agensi di bawah KPKT iaitu JPN, JKT, JPBD, PPSPPA mengemblengkan tenaga dan peruntukan untuk membaik pulih kawasan perumahan awam tersebut.

Pada 16 Mac 2013 (Sabtu) yang lalu, Rumah Pangsa Ujong Pasir, Melaka telah di pilih sebagai lokasi perasmian program ini. Ia melibatkan program menambah baik dan membaik pulih kawasan perumahan yang dimiliki oleh penduduk di kawasan tersebut. Majlis telah disempurnakan oleh mantan Ketua Menteri Melaka dan dihadiri oleh tetamu-tetamu VIP seperti Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka, Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Bandar MBMB, Ketua Pengarah Jabatan Landskap Negara dan lain-lain.

Pejabat Projek Zon Selatan (PPZS) telah bekerjasama dengan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB) dalam program ini. PPZS telah dilantik sebagai Jawatankuasa Makanan iaitu menyelaras makanan bagi sesi pagi dan tengahari untuk tetamu VIP dan tetamu awam yang hadir pada hari tersebut.

PPZS turut terlibat dalam menyediakan pameran yang berkaitan dengan Bandar Selamat yang telah disediakan oleh Unit NKRA Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Semenanjung Malaysia. Selain itu, PPZS juga turut menyertai dan memeriahkan aktiviti gotong-royong dalam membersihkan sekitar kawasan Rumah Pangsa Ujong Pasir pada hari Jumaat (15 Mac 2013) iaitu sehari sebelum majlis perasmian berlangsung.

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.