MESYUARAT PENGURUS-PENGURUS PROJEK BAHAGIAN RANCANGAN PEMBANGUNAN BIL 1/2013 (HOTEL GRAND RIVERVIEW, KOTA BHARU)

Mesyuarat Pengurus-Pengurus Projek, Bahagian Rancangan Pembangunan bagi tahun 2013 telah berjaya diadakan pada 27 hingga 29 Mei yang lalu bertempat di Negeri Kelantan Darul Naim. Mesyuarat yang pertama kali diadakan bagi tahun ini telah dipengerusikan oleh Y. Brs Encik Kamalruddin Bin Shamsuddin iaitu Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan), Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia.

Mesyuarat yang dianjurkan oleh Unit Penyelarasan Projek selama 2 hari ini telah dihadiri seramai hampir 50 orang pegawai yang terdiri daripada Pengarah JPBD Negeri, Pengarah Bahagian, Pengurus-Pengurus Projek dan wakil-wakil JPBD Negeri serta Pejabat Bahagian.

Sepanjang mesyuarat berlansung, pelbagai perkara telah dibincangkan berkaitan dengan pelaksanaan rancangan pemajuan sama ada dari sudut fizikal mahupun kewangan. Dilihat sebagai paltform utama dalam membincangkan perkara berkaitan dengan rancangan pemajuan, kesempatan ini telah digunakan oleh pengurus-pengurus projek dalam memgemukakan cadangan, mengutarakan permasalahan dan mencari jalan penyelesaian terbaik secara kolektif bagi memastikan penyediaan rancangan pemajuan mencapai sasaran sebenar.

Pada mesyuarat kali ini juga, sebanyak 6 kertas kerja telah dibentang iaitu:-

  1. Pembangunan Sistem Maklumat Perancangan Gunatanah Bersepadu (I-Plan)
  2. Definisi Bandar, Luar Bandar dan Had Pembangunan Bandar
  3. Aspek-aspek Perundangan Dalam Penyediaan Rancangan Tempatan dan Rancangan Kawasan Khas
  4. Draf Manual Rancangan Tempatan (RT) – RT Penggantian dan RT Pengubahan Edisi 2013
  5. Manual Pemantauan dan Penilaian Program Rancangan Pemajuan (Pindaan)
  6. Cadangan Untuk Membuat Semakan dan Pindaan Kepada Manual Rancangan Struktur

Program Lawatan Teknikal ke Tok Bali, Pasir Puteh turut diadakan sempena mesyuarat kali ini. Di sini pihak Majlis Daerah Pasir Puteh (MDPP) telah memberi taklimat perancangan pembangunan Bandar Baru Tok Bali hasil daripada RKK Tok Bali yang telah disediakan. Selain itu, pihak East Coast Terminal turut memberi taklimat berkaitan dengan Pembangunan Pelabuhan Portokbali yang sedang giat dijalankan.

Di akhir lawatan teknikal ini, para pegawai telah dibawa menaiki kapal Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) untuk melihat pembangunan Tok Bali daripada arah laut.

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.