LAWATAN KE MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH

Melaka World Heritage merupakan anak syarikat Jabatan Ketua Menteri Melaka. Berfungsi untuk membantu kerajaan negeri dan MBMB untuk mengurus tadbir tapak yang telah diwartakan sebagai tapak warisan dunia (UNESCO). Unit konservasi telah ditubuhkan untuk mengawalselia kawasan bersejarah di Melaka.

Dutch Land Title – Kebanyakan rumah di Melaka mempunyai fasad dan karakter yang berbeza. Pemilik tanah mempunyai pegangan tanah selama 999 tahun. Oleh kerana setiap bangunan merupakan Dutch Land Title, tiada garis panduan khusus bagi bangunan kedai dan perumahan. Walaubagaimanapun, setiap permohonan untuk mengubahsuai bangunan perlu menjalankan Heritage Impact Assesment untuk memohon Kebenaran Merancang dan kelulusan pelan bangunan sebelum diluluskan oleh Jabatan Perancang dan Jabatan Kawalan Bangunan.

RKK Melaka – RKK Melaka telah dihantar ke United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) di dalam bentuk Conservation Management Plan (CMP).

Soft Loan – Akan diberikan oleh pihak MBMB kepada penduduk yang berhasrat untuk membaikpulih bangunan atau membuat perubahan fasad bangunan. Peruntukan ini adalah daripada pihak Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT). Bayaran Soft Loan tersebut dibuat melalui cukai taksiran tahunan. Perubahan fasad bangunan diberi penekanan kepada bahagian belakang rumah yang menghadap ke arah sungai iaitu jeti, dapur, dan tandas yang perlu dipindahkan kebahagian tengah rumah.

Rezab Sungai Melaka – Disebabkan rizab Sungai Melaka yang kecil, maka setiap pemilik bangunan yang terletak disepanjang sungai perlu membuat serahan di bahagian belakang rumah untuk dijadikan sebagai kawasan laluan aksessibiliti para pelancong. Bahagian belakang rumah yang meliputi tandas dan dapur akan diubahsuai menjadi bahagian hadapan yang menghadap ke arah Sungai Melaka. Untuk menjadikan satu show case kepada penduduk setempat, sebanyak 18 buah bangunan milik kerajaan telah menjadi pilot project kepada kediaman di sepanjang Sungai Melaka. Rentetan dari berjayanya pilot project tersebut telah mencetuskan minat yang sama untuk dilakukan terhadap rumah-rumah kedai di kawasan Sungai Melaka. Peruntukan bagi pengubahsuaian ini disalurkan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).

Isu lorong belakang – Hampir keseluruhan bangunan perniagaan di Melaka tidak mempunyai lorong belakang. Setiap bangunan perniagaan akan bercantum di bahagian belakang. Isu ini menyebabkan masalah bagi pihak bomba untuk melakukan kerja – kerja pencegahan kebakaran.

Disediakan Oleh :
Norazam Bin Sulaiman,
Unit Rancangan Pembangunan 2,
Pejabat Projek Zon Tengah.
  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.