Program Sebaran ‘Functional’ Pegawai Perancang Bandar dan Desa di PBT dan Negeri Sem. Malaysia

blog_30 sept 2013Pada 9-11 September 2013 yang lalu, satu Program Sebaran ‘Functional’ Pegawai Perancang Bandar dan Desa di PBT dan Negeri Sem. Malaysia Siri 1/2013 telah dijalankan oleh Bahagian Perundangan dan Kawal Selia Perancangan (BPKSP) di Hotel Grand Continental, Kuala Terengganu. Program yang dihadiri oleh lebih 30 orang peserta dari bidang Perancang bandar ini bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai kebenaran merancang, Rancangan Tempatan dan Rancangan Kawasan Khas serta Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984.

Antara isu-isu yang diketengahkan adalah pembatalan dan pengubahsuaian kebenaran merancang dan kelulusan pelan bangunan, meningkatkan integriti RT dan RKK dan banyak lagi. Semoga dengan program sebaran ini dapat meningkatkan pengetahuan dan potensi diri peserta yang hadir ke bengkel ini.

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.