Program Pementoran di Bahagian Perancangan Wilayah

mentor

Melalui Mesyuarat Ketua-ketua Unit Bahagian Perancangan Wilayah (BPW) yang telah diadakan pada 10hb Februari 2014 telah bersetuju untukĀ  mengadakan Program Pementoran dikalangan pegawai tukar lantikan Juruteknik Perancang Bandar dan Desa (J17) kepada Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa (JA29) yang telah dikuatkuasa pada 1 Julai 2013

Program ini diadakan sebagai asas pemantapan kemahiran kerja pegawai gred JA29 sebelum skop kerja terperinci dimuktamatkan oleh pihak Pengurusan Jabatan. Bahagian berharap program ini dapat mencapai matlamatnya dengan jayanya dan dapat meningkatkan kompetensi pegawai di bahagian ini.

mentor2

mento3

SONY DSCMentor dan Menti mendengar ucapan daripada pengarah

SONY DSCPengarah menyampaikan buku log mentor kepada wakil mentor Puan Mazisalwani

SONY DSCPengarah menyampaikan buku log menti kepada wakil menti Puan Siti Rokiah

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.