Susah ke Bahasa Arab?

1

Mengapa kita perlu memahami dan membaca bahasa Arab? Mempelajari bahasa Arab ini, atau mana-mana bahasa bergantung kepada tujuan kita samada untuk berkomunikasi, atau untuk memahirkan pembacaan dan sebagainya.

Bagi mereka berugama Islam, telah diketahui bahawa bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan bahasa di Syurga. Maka penting bagi mereka untuk mengenal Al-Quran yang menjadi perantaraan di antara Pencipta dan hamba-hambanya. Juga untuk mengerti dan memahami apa yang di baca dalam Al-Quran, bukan sekadar tahu membaca sahaja.

Bagi mereka bukan beragama Islam elok juga mengetahuinya, sekurang2nya memudahkan tawar menawar dalam berbelanja di kedai-kedai atau berkenalan dengan orang tempatan ketika berkunjung ke Negara-negara berbahasa Arab tersebut.

Mana-mana bahasa yang tidak dituturi seharian oleh kita sememangnya susah untuk dipelajari. Tidak ada pelajaran yang ingin kita pelajari itu senang. Begitulah bahasa Arab bagi kita yang bukan berbangsa Arab. Masih ada yang mengatakan bahasa Arab ialah bahasa yang susah.

Bahasa Melayu juga sukar dipelajari bagi mereka bukan Melayu. Aspek yang susah dalam bahasa Melayu ialah imbuhan. Agak sukar bagi bukan Melayu menentukan imbuhan bagi kata kerja samada ber- atau me- atau meng- atau men-.

Tetapi bahasa Arab ada aspek yang senang kerana sebutan dalam bahasa ini sangat jelas kecuali beberapa huruf yang perlu ditebalkan dan dinipiskan. Bagi kita di Nusantara banyak perkataan bahasa Melayu diambil dari perkataan / kalimah Arab.  Ini memberi kemudahan untuk mempelajari bahasa Arab. Selain dari itu, pembacaan Al-Quran dalam solat dan azan juga sedikit sebanyak dapat membantu kita menyebut ayat bahasa Arab dengan lebih lancar dan baik. Dalam mempejari bahasa Arab, kita perlu memberi fokus kepada sistem yang agak berlainan dari bahasa Melayu.

2

Aspek yang menjadi keutamaan dalam bahasa Arab ialah MASA, JANTINA dan BILANGAN, tetapi mudah untuk dipelajari.

Berikut diperturunkan beberapa elemen / tip yang tidak  meragui bahawa bahasa Arab adalah mudah untuk dipelajari.

 1. Dari sudut sebutan vokal, bahasa Arab paling mudah kerana ia hanya mempunyai sebutan vokal a, i, u. Bahasa Melayu mempunyai lebih dari tiga sebutan iaitu sebutan “e” pepet (seperti perkataan periuk) dan “e” taling (seperti perkataan merah).
 2. Bahasa Arab tidak ada huruf yang setara dengan huruf “P” , huruf “G” dan  huruf “V”. Tulisan Jawi dalam bahasa Melayu menambah titik kepada huruf-huruf Arab “Pa” , “Kaf” dan “ Wau”  untuk disetarakan dengan bahasa Inggeris bagi huruf “P” , huruf “G” dan  huruf “V”.
 3. Dalam bahasa Arab, tidak ada huruf besar atau kecil.
 4. Setiap perkataan / kalimah Arab hanya mempunyai 1 hingga 5 huruf sahaja, tidak lebih dari itu. Kadang-kadang sahaja terjumpa perkataan yang melebihi dari lima huruf. Bahasa Inggeris mempunyai banyak perkataan / kalimah-kalimah yang banyak huruf digunakan.
 5.  Perkataan-perkataan bagi Kata Kerja / Verb dalam bahasa Arab kesemuanya hanya mempunyai tiga huruf kecuali beberapa kalimah kata kerja sahaja.
 6. Perkataan / kalimah Arab secara umumnya hanya terbahagi kepada tiga kata:
   1. Kata Benda / Kata dasar (Isim),  (Noun)misalnya ‘Maktaba’  مَكْتَبٌ = MejaKata Kerja  (Fi’il) , (Verb)
   2. misalnya :‘Akala’ أَكَلَ = Makan ;  ‘Syarab’ شَرِبَ = Minum Kata Sambung  (Huruf) .
   3. misalnya :‘Min’ مِنْ = dari ;  ‘Sum’ ثُمَ =  kemudian

‘Man jadda wa jadda’  :  من جد وجد  

Siapa yang bersungguh dia akan memperolehinya,

‘Man kasal fa syala’  :  من كسل فشل

Siapa yang malas dia akan gagal

Sekian, selamat menuntut bahasa Arab.

‘Jazakallah Khukhair’.

Perkongsian Ilmu daripada :

DATIN NOR ‘ASHIKIN BINTI HJ. KUMASI

Bahagian Rancangan Fizikal Negara

April 2014

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.