Mesyuarat Verifikasi Data, Kota Bharu, 25-27.8.2014

IMG_4723

Perunding Teknologi KBSE Sdn. Bhd. telah menyediakan peta gunatanah untuk projek I-PLAN bagi semua negeri sejak bulan Mac 2014 dimana bagi tahun 2014, tumpuan diberi pada 5 negeri iaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan dan Selangor. Kerja tersebut, antara lain telah melibatkan pengumpulan data gunatanah jenis zoning, komited dan semasa dan teterusnya BMGN telah mengadakan Mesyuarat Verifikasi Data secara serentak bagi kelima-lima negeri tersebut untuk mendapatkan verifikasi dan pengesahan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)  bahawa apa yang terdapat pada peta guntanah semasa (yang disediakan oleh KBSE) adalah sama seperti ditapak tanah masing-masing. PBT telah merujuk kepada Borang Kebenaran Merancang (KM) yang telah dilulus untuk mengemaskini peta komited manakan Borang Certified Compliance Certificate (CCC) yang telah dilulus  digunakan untuk mengemaskini peta semasa. Mesyuarat Verifikasi Data di Kota Bharu selama 3 hari di Hotel Habib, Kota Bharu telah melibatkan wakil dari 11 PBT (wakil MD Dabung tidak dapat hadir), JPBDN Kelantan dan PPZR. Antara perkara-perkara yang dibangkitkan oleh ahli Mesyuarat dan diperjelaskan oleh pihak KBSE adalah:

  1. Kod warna gunatanah dalam projek I-PLAN berbeza sedikit dengan kod warna gunatanah yang biasa digunakan oleh PBT kerana ianya adalah berasaskan kod warna baru yang berpandukan kepada Manual Pengurusan Data Geospatial JPBD Terbitan Disember 2013 dan bukan Manual Sistem Maklumat Geografi JPBD,Terbitan Julai 2009;
  2. Format peta dalam projek I-PLAN adalah .shp dan bukan .tab yang biasa digunakan oleh PBT. Oleh itu, PBT digalakkan untuk menggunakan perisian Quantum GIS (QGIS) yang kompatibil dengan .shp dan .tab sepertimana digunakan dalam workstation I-PLAN;
  3. Unjuran peta (map projection) I-PLAN telah diseragamkan mengikut GDM2000 dan bukan Cassini Solder Negeri, oleh itu, apabila kerja pengemaskinian akan dilakukan oleh PBT masing-masing mulai tahun ini, PBT telah disyor untuk mengemaskini peta gunatanah berasaskan peta GIS I-PLAN dan bukan peta GIS Cassini Solder yang terdapt di PBT;
  4. Pihak KBSE diminta terus menghubungi PBT untuk memastikan lapisan gunatanah dari semua PBT telah diperolehi dan dikemaskini sebelum Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal I-PLAN bersidang pada hujung bulan September 2014.

IMG_4734

IMG_4733

IMG_4732

IMG_4735

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.