Hubungi Kami

Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa
Semenanjung Malaysia
Jalan Cenderasari
50646 Kuala Lumpur
Tel : 03-2698.9211
Faks : 03-2692 9994
Web : http://www.townplan.gov.my
Blog : http://smp.townplan.gov.my/blog
Webmaster Blog : webmaster_blog@townplan.gov.my

Pasukan Pengendali Blog

Super Moderator :
En. Abbas bin Abdul Wahab
03-2699 2124
abbas@townplan.gov.my

Moderator Teknikal :
Seksyen Teknologi Maklumat
03 – 2699 2138